7 september 2009

Ett populärt fp-möte

Under kvällen var det månadsmöte med Folkpartiet liberalerna på Hoven. Kvällens huvudämnen var budgeten och riktlinjer för vår nomineringskommitté. Det framstår kanske inte så lockande för utomstående men blev ett mycket lyckat möte. Det var många folkpartister som kom, vi fick till och med hämta fler stolar från angränsande rum. Alla kastade sig över kaffet och smörgåsarna och sedan höll diskussionen igång till ca 20.45. Budgetarbete i dessa ekonomiska tider är ingen populistisk underhållning precis, snarare som tandlagning - nödvändigt men smärtframkallande. För nästa år är det naturligtvis en lättnad med det nytillkomna bidraget från regeringen men på sikt krävs det sannolikt att statens kommunala bidrag varierar med rådande ekonomisk konjunktur. Kanske behövs det också en förändring av kommunernas sätt att hantera både finansiella toppar och dalar. Visst räknar vi alla med en ny högkonjunktur inom en någorlunda snar framtid men det ekonomiska läget i kommunen just nu är alltjämt bekymmersamt, vilket naturligtvis kommer märkas i kommande budget. Den ständiga frågan om kommunfullmäktiges lokal får kanske inget slutgiltigt svar i år heller...

Uppdaterad blogg

Så har jag då ännu en gång uppdaterat min blogg! Tiden går så fort! Här hittar du nu enkelt både min senaste film på Youtube och min (och An...