25 september 2009

FP - I FRAMKANT FÖR MISSHANDLADE KVINNOR

I en rapport i juli 2006, om krafttag mot det ökande våldet, föreslog Folkpartiet i Jönköping att en kommunal kvinnofridslinje (en sk ”hot-line”) skulle skapas. I februari 2007 lämnade vi in en motion om detta till kommunfullmäktige. Den nationella kvinnofridslinjen (020-505050) startade i december 2007. Faktum är alltså att FP i Jönköping föreslog en kvinnofridslinje långt innan det var allmänt känt att en sådan var på gång på riksnivå!

En nationell kvinnofridslinje var förstås oändligt mycket mer än vi kunde hoppas på när vi skrev vår rapport 2006. Trots det är vi övertygade om att det också finns ett behov av en kommunal kvinnofridslinje och nu gläds vi åt att kommunen är beredd att ta ett steg i den riktningen. Socialnämnden anser nämligen att personalen i det kommunala kontaktcenter som startar inom kort bör specialutbildas i att hänvisa och informera om kvinnofridsfrågor. Uppföljning av kontaktcentrets hänvisningshjälp i dessa frågor ska ske senast under 2011 och får utvisa om det finns ytterligare behov.

Till dess att mäns våld mot kvinnor har upphört i vår kommun kommer Folkpartiet liberalerna arbeta för att de utsatta kvinnorna och deras anhöriga ska få så mycket stöd som möjligt!

Uppdaterad blogg

Så har jag då ännu en gång uppdaterat min blogg! Tiden går så fort! Här hittar du nu enkelt både min senaste film på Youtube och min (och An...