8 september 2009

Öppenhet för framgång

I alla sammanhang som jag kan påverka strävar jag efter en öppen atmosfär. För mig är det viktigt att att man kan prata öppet om problem, olika åsikter, konflikter etc. För mig är öppenhet viktigare än felfrihet. Det är min övertygelse att det är det enda sättet att på sikt åstadkomma ett riktigt bra samarbete. Det finns för övrigt forskning på det, att en grupp behöver gå igenom en konfliktfas för att komma in i en öppenhetsfas för att så småningom kunna enas om gemensamma mål och uppnå goda gemensamma resultat. Av det skälet öppnar jag också upp för dem jag arbetar med, oavsett om det är politiskt eller juridiskt, att framföra synpunkter - helst konstruktiva sådana. En del synpunkter kan jag omgående ta till mig medan andra tar längre tid att processa. Det är viktigt för mig att visa att jag har en vilja att lyssna men då förväntar jag mig förstås också att själv bli lyssnad på när jag framför synpunkter. Ett problem är att många människor inte är så vana vid denna öppenhet och att det därför dröjer innan de vågar öppna sig. Min erfarenhet säger mig däremot att det är först när man vågar framföra kritiska synpunkter som man klarar av att ge uppriktigt beröm. Beröm är en stark drivkraft och leder ofta till bättre resultat för gruppen. Med andra ord - öppenhet är för mig vägen till gemensam framgång och dessutom blir vägen roligare och stabilare efterhand!

Uppdaterad blogg

Så har jag då ännu en gång uppdaterat min blogg! Tiden går så fort! Här hittar du nu enkelt både min senaste film på Youtube och min (och An...