19 oktober 2009

ÅKLAGARE MÖTER LÄKARE

Imorgon ska jag hålla ett föredrag för ett hundratal läkare på en utbildning om barnmisshandel. Utbildningen riktar sig till läkare inom alla specialiteter samt andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn från 0-18 år. Jag har förberett ett för mig ovanligt fint PowerPoint program om bland annat åklagarens arbetsuppgifter, trovärdigheten hos barn i olika åldrar, läkarnas vittnesmål och våra förbättrade resultat sedan årsskiftet.

Själv ser jag fram emot att lyssna på och lära mig mycket av Gabriel Otterman och Karin Malmgren, specialistläkare i pediatrik (spädbarns och barns hälsa och sjukdomar), Sofia Lager Millton från socialtjänsten samt rättsläkaren Johan Berge från Rättsmedicin i Linköping. Vi har mycket att lära av varandra och det är uppenbart att vi blir bättre på att ta hand om utsatta barn om vi förstår varandra.

Frihet från våld är naturligtvis en förutsättning för god hälsa men är ändå inte någon självklarhet för alla barn i vårt län. Varje månad anmäls 14 fall av barnmisshandel och mörkertalet är stort. Imorgon tar vi ännu ett steg framåt för alla dessa barn!