22 oktober 2009

ÅRETS VIKTIGASTE MÖTE

• Mötet där gårdagens förhoppningar ställs mot dagens finansläge.
• Mötet där drömmar och ideologier ställs mot kronor och ören.
• Mötet där den ekonomiska helheten ställs mot de känslomässiga detaljerna.
• Mötet som avgör förutsättningarna för alla andra möten under året.

Med andra ord – årets viktigaste möte!