1 oktober 2009

GÖTALANDSBANAN OCH SÖDRA MUNKSJÖN

Under kvällen var jag på ett månadsmöte som arrangerades av FP:s fysiska team. Vi träffades i kommunens lokal i Juneporten där vi tillsammans diskuterade två förslag till remissvar. På golvet ligger ett flygfoto av Jönköpings stadskärna utlagt som en matta, vilket gör det oerhört enkelt att diskutera bl a olika stationslägen och konsekvenserna av dessa. För Götalandsbanan har FP bestämt sig för att förorda ett stationsläge söder om Munksjön. Vi hade också en livlig och visionär diskussion om Ramprogrammet för Södra Munksjön.

Fysiska teamets remissvar är mycket väl genomarbetade. Jag är stolt över att vi har så ambitiösa och kunniga politiker i partiet. Sakfrågorna är avancerade och komplexa och den gedigna personliga yrkeserfarenhet som flera av våra medlemmar har bör vara till stor nytta när svaren så småningom ska sammanställas av Stadsbyggnadsnämnden. Om du tycker det är roligt med frågor som rör tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden eller miljönämnden och vill vara med och påverka dessa frågor i kommunen bör du absolut anmäla dig till fysiska teamet - kontakta då teamledaren Anna-Karin Carstensen eller vår ombudsman Rudi Mölling!