26 oktober 2009

KULTURBYGGNADSNÄMNDEN

På kvällens gruppmöte med FP, inför kommunfullmäktige på torsdag, avslutade vi med en mycket intressant diskussion om kultur och fritid/idrott. Diskussioner har under många år förts om sammanslagning av kulturnämnden och fritidsnämnden resp om samarbete/sammanslagning av de båda förvaltningarna.

Själv gillar jag att emellanåt göra lite mer oväntade kombinationer, att tänka lite annorlunda. Vad är det egentligen för kulturfrågor som dominerat i lokalpressen? Jo, frågor om kulturbyggnader samt utformningen av byggnader i betydelsefulla områden - Smot-huset, Rosenlunds herrgård, Rättscentrum, Hotellet på Tändsticksområdet m fl.

Uppenbarligen är kommunens invånare mycket intresserade av kultur och byggnader. I de flesta fall är det nog byggnaderna och inte verksamheterna som står för de stora kostnaderna. Dessutom ser jag överhuvudtaget fler kopplingar mellan stadsbyggnad och kultur än mellan fritid och kultur. Jag funderar därför på hur det skulle bli om man slog samman kulturnämnden och stadsbyggnadsnämnden. Hur skulle det vara med en "kulturbyggnadsnämnd"?