30 oktober 2009

RÖTTLE


Idag var jag och pojkarna i Röttle, en härlig upplevelse! Två dagar i rad har vi vandrat i en del av det område som ingår i Östra Vätterbranterna. Igår tog kommunfullmäktige beslut om Framtidens Jönköping, ett program för hållbar utveckling. I det programmet ingår bland annat att kommunen ska medverka aktivt i arbetet med att få detta område att bli ett av UNESCO utsett biosfärområde. Dessutom ska kommunen arbeta för att den här modellen att bevara biologisk mångfald genom frivilligt skydd och hävd även kommer till stånd i andra delar av kommunen.