16 oktober 2009

SVERIGES KÖRLEDARE

I helgen är det konvent för körledare i Jönköping. Jag fick äran att skriva en välkomsttext till den programbok som deltagarna i Föreningen Sveriges Körledare får i samband med konventet och skrev bl a följande:

Just nu är intresset för körsång ovanligt stort i Sverige och i Jönköping. Jag är själv väldigt förtjust i körsång men därutöver ser jag parallellerna mellan en kör och samhället i övrigt. För att en kör och en kommun ska fungera måste det finnas ett brett spektrum av allt från medlemmar med djupa brösttoner till de med ljusa, spröda toner. Det behövs medlemmar som vill stå längst fram och de som hellre står längst bak. Det är viktigt med solister men blir allra trevligast med flera solister som alternerar. En förutsättning är att glädjen och det gemensamma målet förenar, även i vardagen.

Men det ALLRA viktigaste är att det finns en kompetent och entusiasmerande ledare. En ledare som uppskattar olikheterna och förmår göra dem till en gemensam styrka. En ledare med visioner och kompetens att få individerna att prestera mer gemensamt än vad de kan göra individuellt.

Med andra ord - Sverige behöver goda körledare!