25 oktober 2009

SVERIGES TREDJE BIOSFÄROMRÅDE

Tack vare initiativ från Claes Hellsten och Ryno Andersson har Östra Vätterbranterna godkänts som kandidat för att bli ett biosfärområde godkänt av UNESCO. För dessa goda initiativ vann Ryno och Claes utmärkelsen Årets initiativ på Jönköpingsgalan igår. Både när jag förberedde mitt tal och när jag pratade med vinnarna under middagen lärde jag mig mycket! Det finns ca 500 biosfärområden i världen men bara två i Sverige, varav ett i Kristianstad där jag växte upp (Vattenriket), och det finns fn fyra kandidater i Sverige som vill godkännas.

Ett biosfärområde syftar till att skapa ett modellområde för hur hållbar utveckling kan uppnås i praktiken. Claes och Ryno håller tillsammans med en liten arbetsgrupp på med att förbereda en ansökan som lär bli en smärre lunta, eftersom det tydligen är enormt många uppgifter som krävs. Ansökan blir förhoppningsvis klar i år men ska sedan gå på remiss under cirka ett års tid. Förhoppningsvis kan UNESCO sedan ta beslut på våren eller hösten 2011. Visst vore det helt fantastiskt om Jönköping fick ett biosfärområde!