4 oktober 2009

VILKA FRÅGOR BRINNER JAG FÖR?

Jag brinner för trygghetsfrågorna, sociala frågor och frågor som rör utsatta barn. I mitt jobb har jag sysslat mycket med kvinnomisshandel och barnfrågor. Det, och sannolikt också mina personliga erfarenheter av mobbing, har präglat mig.

Våldet är ett allt större problem i vårt samhälle. Antalet anmälda våldsbrott i Sverige har ökat från 70 952 anmälda brott år 1998 till 108 448 anmälda brott år 2008, dvs ökat med 53 % de senaste tio åren. Jag vill arbeta för att minska våldet i Sverige och för att förbättra för dem som trots allt utsatts för våld.

Cirka 30 % av Sveriges befolkning känner mycket eller ganska stor allmän oro för brottslighet och för att närstående ska utsättas för brott. Cirka 15 % känner mycket eller ganska stor oro för överfall/misshandel och otrygghet vid utevistelse sen kväll. Jag vill minska den oron. Jag tror inte att fler poliser är den enda lösningen – vi behöver arbeta mycket mer med utomhusmiljöerna och attityden i samhället!

För att stoppa våldet måste man arbeta förebyggande och då är det min övertygelse att man måste börja med de små barnen. Vi vuxna måste börja berätta om konsekvenserna på ett tydligt och enkelt sätt. Vi måste börja i tid – oftast långt innan vi som vuxna själva tycker att det är dags. Det är på tiden att vi talar om för våra barn att våld är förbjudet. Privat har jag tagit initiativ till det våldsförebyggande utbildningsmaterial som heter Glädjetjuven och som ska delas ut till länets alla grundskolor. Detta material borde delas ut till alla skolor i hela Sverige! Dessutom kommer jag arbeta för att få ut materialet i hela Europa.

Barn som bevittnar våld ska inte bara bedömas som brottsoffer enligt socialtjänstlagen utan även enligt brottsbalken. Barnet ska kunna vara målsägande, och gärningsmannen ska kunna fällas också för de gärningar, bl.a. misshandel och olaga hot, som indirekt drabbar barnet.

Jag vill att man ska samla och öka kunskaperna om övergrepp mot äldre och funktionshindrade, tydliggöra och informera om vilka stödinsatser som finns samt visa hur man i en utsatt situation kan använda sig av dessa. Den som blivit utsatt för fysiskt våld, hot om fysiskt våld, psykiskt våld, ekonomiskt utnyttjande, sexuellt utnyttjande eller försummelse av vård ska kunna få hjälp och någon att tala med.

...FÖR ATT BARA NÄMNA NÅGRA AV DE FRÅGOR SOM JAG IDAG DRIVER - SÅVÄL PRIVAT, YRKESMÄSSIGT OCH KOMMUNPOLITISKT SOM VIA FP:S RÄTTSPOLITISKA GRUPP.