6 november 2009

ALLT FLER ÅTAL FÖR ÖVERGREPP MOT BARN

Antalet brott mot barn i vårt län är tämligen stabilt. I snart fem år har det i genomsnitt inkommit 14 fall av barnmisshandel och 7 fall av sexualbrott mot barn varje månad. Trots att utsatta barn uppmärksammas allt mer har anmälningarna inte ökat, det känns bra.

Efter 10 månaders arbete med övergrepp mot barn kan jag nu se att allt fler åtal väcks, trenden är helt klar. När det gäller våld mot barn är vi nu fjärde bästa åklagarkammaren i landet. Andelen åtal har ökat från 24 % till 37 %.

När det gäller sexualbrott mot barn har åtalen ökat från 27 % till 52 %. Vid årsskiftet var vi sämst av Sveriges 35 åklagarkamrar men nu ligger vi på tionde plats. Jag är MYCKET nöjd.