1 november 2009

DRÖMFÅNGARE

Idag fastnade jag i en lång artikel i DN om koldioxidfångare. Ett slags konstgjort träd som tvättar luften på koldioxid. Tyvärr fortfarande bara på laboratoriestadiet...Enligt DN är världen fn uppe i 388 miljondelar koldioxid i atmosfären medan vi borde hålla oss under 350 miljondelar.

Enligt Framtidens Jönköping (kommunens nyantagna program för hållbar utveckling) ska det totala koldioxidutsläppet i Jönköping minska med 20 % till 2012 och med 40 % till 2020. Ansvaret ligger på samtliga nämnder i kommunen. Ett tufft mål. Synd att koldioxidfångarna ännu inte finns på marknaden...