10 november 2009

SKYLL INTE ETT SAMHÄLLSPROBLEM PÅ EN ENDA MAN

Om man som jag ägnar varje arbetsdag åt att arbeta med övergrepp mot barn, både vålds- och sexualbrott, så får man en beklämmande inblick i hur många av våra barn har det. De utsatta barnens behov av att bli sedda och skyddade är uppenbart men ändå tar det i många fall alltför lång tid innan detta behov blir tillgodosett, om ens någonsin, vilket kan få förödande konsekvenser för barnens utveckling och livsval.

Som åklagare och relationsvåldsspecialist är det min uppgift att göra mitt bästa för att ge utsatta barn upprättelse. En uppgift som jag älskar och som hittills lett till mycket goda resultat! Som politiker och folkpartist brinner jag starkt för att skydda våra barn. Överhuvudtaget var det för att förebygga brott som jag en gång gav mig in i politiken.

Det är därför, naturligtvis, extra upprörande för mig att en folkpartist med politiskt ansvar för barnfrågor gjort sig skyldig till ett sexualbrott mot ett barn. Trots det anser jag det inte rimligt att jaga livet ur denne man. Han har fått sitt lagliga bötesstraff och tagit sitt politiska ansvar. Själva grundproblemet i samhället är inte en enda persons beteende utan en mycket mer allmänt spridd uppfattning om hur man kan behandla barn.

Mannen har fått sitt straff och mer därtill. Enough is enough. Han kan inte ta ansvar för alla de vuxna i Jönköpings län som anser sig ha rätt att förgripa sig på barn, både andras och egna. Vi måste däremot på allvar fundera över hur vi ska ta tag i detta samhällsproblem. Jag har skrivit det förut, barnen är vår framtid.

Det är ALLAS ansvar att väl hand om barnen i vårt samhälle, INTE att utse en syndabock. Det sistnämnda är däremot uppenbarligen både enklare och "roligare"...Om alla de som nu ger sig på denne man la ner lika mycket kraft på förebyggande av brott mot barn skulle vi ha ett mycket bättre samhälle!