14 december 2009

DAGENS CHOCK

Vilken dag...Det var verkligen ett helt oväntat och chockerande beslut från tingsrättens sida att försätta den häktade förskolläraren på fri fot. Tyvärr motiverar domarna inte sina beslut vid häktningsförhandlingar men just idag hade jag verkligen velat veta för att kunna förstå. Istället fick jag följa min och polisens bedömning av behovet av häktning och därför överklaga beslutet. Hovrättens beslut kommer sannolikt först i slutet på den här veckan.

Det viktigaste är att rätten fortfarande anser att bevisläget är gott, att mannen fortfarande är på sannolika skäl misstänkt för de aktuella brotten. Tingsrättens bedömning i häktningsfrågan har i det här fallet INTE med rättens syn på bevisläget att göra, det är viktigt att komma ihåg. Förundersökningen kommer att fortsätta och åtal kommer att väckas.

Jag kan förstå att många berörda blir oroliga efter tingsrättens beslut. Eventuellt ändrar hovrätten detta beslut men möjligheten finns också att den misstänkte förblir på fri fot. Är man missnöjd med ett beslut eller en dom från tingsrätten kan man överklaga men får man ingen ändring i hovrätten måste man acceptera det. Min förhoppning är nu att tingsrätten gjort en riktig bedömning, att den misstänkte inte utsätter några fler barn för brott eller försvårar utredningen. Men innerst inne känner även jag en stark oro.

Uppdaterad blogg

Så har jag då ännu en gång uppdaterat min blogg! Tiden går så fort! Här hittar du nu enkelt både min senaste film på Youtube och min (och An...