4 december 2009

FRÅN BARNDIKT TILL STUDENTMINGEL

Under förmiddagen var det presidiemöte igen. Många nya spännande beslut! Nyårsdagens firande kommer att gå i det lilla barnets tecken, bl a ser det ut att bli det en dikt av Marie Alonso som kommer framföras av en 10-årig pojke. Lär ägna mina juldagar åt att tillsammans med släkten knåpa på mitt tal :) Den här gången blir det extra viktigt att jag uttrycker mig så tydligt att även de små barnen förstår vad jag säger och menar!

Galleriet ska i samband med den pågående ombyggnaden förses med nya möbler och ny teknik. Vi satsar på björk, gröna tyger och lokalproducerade presentskåp. Presidiet är överens om att Galleriet ska ge en känsla av ett representativt vardagsrum - ombonat och svenskt med en högtidlig känsla. Glädjande nog blir det även en slant till konst, hoppas kunna vara lika djärv som landshövdingen i Växjö!

När det gäller presentkorten på smycken som blivit så populära gåvor efter 25 år i kommunal tjänst kommer ytterligare uppstramning ske. Idag tar det oerhört mycket arbetskraft i anspråk att administrera faktureringen av presentkorten i efterhand. Det kommer framöver därför bara bli möjligt att välja mellan ett par inköpsställen.

Efter en fråga på Öppen Kanal och ett därefter utarbetat förslag från Fritidsförvaltningen har vi beslutat om en policy för uppmärksammande av idrottsprestationer. Svenska mästare, Nordiska mästare, Europamästare, Världsmästare och Olympiska mästare från Jönköping kommer framöver uppmärksammas på Nationaldagen med diplom och minnesgåva. Ett mycket bra initiativ av en kommuninvånare som nu kommer att sätta Jönköping på kartan som en kommun full av mästare!

Mottagningarna av internationella studenter kommer förändras helt. Rickard Blom och Mikael Palmér kommer att informera om Jönköping vid ett par koncentrerade tillfällen på Högskolan. Direkt därefter kommer studenterna erbjudas en rundtur i kommunen via buss. Ca 2 veckor därefter kommer studenterna inbjudas till mingel med kommunfullmäktiges presidium och förhoppningsvis även några kommunalråd i Rådhuset. Både presidiet och högskolornas koordinatorer är entusiastiska och hoppas att det här kommer att göra studenterna ännu mer nöjda med kommunens bemötande!

Uppdaterad blogg

Så har jag då ännu en gång uppdaterat min blogg! Tiden går så fort! Här hittar du nu enkelt både min senaste film på Youtube och min (och An...