23 januari 2010

EN KOMPETENT KOMMUNREVISION

Kommunrevisionen fyller en mycket viktig funktion i kommunen. Glädjande nog är FP:s egen Torgil Danielzon vice ordförande den här mandatperioden. Ordföranden Sven Ebbesson är för övrigt också en mycket trevlig man som jag kommer väl överens med. Båda har ett uppenbart engagemang för revision.

Kommunfullmäktiges presidium har ett nära samarbete med kommunrevisionen. Vid varje sammanträde som kommunfullmäktige håller är det någon från kommunrevisionen närvarande. Flera gånger varje år kommer Sven, Torgil och Helena Patriksson från Earnst & Young dessutom till vårt presidiemöte. Revisionen brukar redogöra för sina rapporter samt inhämta synpunkter och idéer ifrån oss.

För några dagar sedan nämnde jag kommunrevisionens granskning av jämställdhetsarbetet här i bloggen. Extern granskning är alltid av stort värde och leder, rätt använd, till en konstant kvalitetsförbättring. Jag bedömer att vi har en mycket kompetent kommunrevision och gläds ständigt åt alla deras konkreta förbättringsförslag.