19 januari 2010

JÄMSTÄLLDHETSARBETE I KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIUM

Under förmiddagens sammanträde gick vi igenom CEMR-deklarationen (se gårdagens blogg). En av principerna i deklarationen är "Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla verksamheter i kommuner och regioner är nödvändigt för att främja jämställdhet." Ändå har jag inte känt att någon förväntat sig något från oss i presidiet. Självklart är vi i kommunfullmäktiges presidium en del av kommunens verksamhet. Självklart ska även vi ta vårt ansvar för jämställdheten.

Jag och andre vice ordf Lars-Evert Sahlin diskuterade presidiets utbetalning av bidrag med utvecklingssekreteraren Angela Madsèn Jonsson. Vad vi då kom fram till var att vi i samband med de ansökningar som ges in ska be att få veta vilket jämställdhetsarbete de sökande bedriver, inte som ett krav för att få bidrag utan för att visa på vårt intresse och för att väcka frågan. Vidare avser vi att kräva att den sökande, i samband med den rapport som inges för att få bidraget utbetalt, redovisar hur många män/pojkar resp kvinnor/flickor som fått del av det utbetalade bidraget. Efter en tid kommer vi kunna göra en sammanställning av utfallet och då kunna se om det är alltför många av någondera könet som får bidrag från oss. I så fall får vi överväga lämpliga åtgärder.

Vi avser också att framöver undersöka hur många män resp kvinnor som begär ordet på kommunfullmäktiges sammanträden. Resultatet ska vi sedan jämföra med könsfördelningen av ledamöterna (43 % kvinnor och 57 % män efter sammanräkning av förtroendevalda på kommunens hemsida) för att se om det är någon skillnad i de olika könens aktivitet. I så fall får vi även här överväga lämpliga åtgärder, om inte annat så får vi i vart fall göra gruppledarna medvetna om utfallet och diskutera orsaken. Vi i kommunfullmäktiges presidium tar definitivt jämställdheten på allvar!