1 februari 2010

LOKAL SAMVERKAN PÅ RÅSLÄTT

Under eftermiddagen besökte jag Lokala samverkansgruppen (LSG) på Råslätt. Gruppen består av lokalt verksamhets- ansvariga tjänstemän inom skol- och barnomsorgs-, social-, kultur- och fritidsförvaltningarna samt landstinget och polisen. LSG samordnar lokala barn och ungdomsfrågor och träffas första måndagen i varje månad i Råslättskyrkan.

Under cirka en timmes tid pratade jag om mitt arbete med vålds- och sexualbrott mot barn och om betydelsen av ett brottsförebyggande perspektiv. Jag berättade också om skolprojektet Glädjetjuven, ett projekt för att förebygga våld, som bygger på mitt initiativ. När projektmaterialet inom kort når ut till kommunens alla grundskolor lär LSG märka det!

Enligt min erfarenhet är det ofta till vuxna i skolan och på fritids som barn vänder sig när de har problem hemma. Men det är inte lätt att som vuxen hantera dessa uppgifter. Emellanåt kan jag i polisens utredningar se att barnens berättelser inte tagits på fullt allvar eller föranlett några åtgärder men väldigt många gånger är det just denna personal som blivit huvudvittnen i mina åtal. God samverkan är en förutsättning för ett effektivt brottsförebyggande!

Uppdaterad blogg

Så har jag då ännu en gång uppdaterat min blogg! Tiden går så fort! Här hittar du nu enkelt både min senaste film på Youtube och min (och An...