3 februari 2010

UTVÄRDERING AV STÖDCENTRUM FÖR UNGA BROTTSOFFER

Idag besökte jag och Dag Jonasson, FP:s ledamot i socialnämnden, Jönköpings stödcentrum för unga brottsoffer. Detta stödcentrum startade som en ettårig försöksverksamhet den 24 februari 2009 på Folkpartiets initiativ och håller numera till på Barnarpsgatan 36. Snart är året slut och en utvärdering är under arbete.

En och en halv timme gick fort. Vi fick veta väldigt mycket om hur verksamheten varit och hur man ser på framtiden. Nu hoppas man på en permanentning av verksamheten, vilket kommer att tas upp i socialnämnden troligen redan den 16 mars. Vi är stolta över att ha varit initiativtagare till denna betydelsefulla verksamhet för unga brottsoffer och kommer naturligtvis ställa oss bakom en fortsatt verksamhet! Fortsättning följer...