16 februari 2010

VÅRD AV ROTEL OCH PERSON

Idag har jag ägnat en stor del av arbetsdagen åt sk rotelvård. Det innebär framförallt att man stämmer av sitt datadiarie med verkligheten, tar tag i gamla ärenden och påminner polisen vid behov. Emellanåt fungerar faktiskt inte överföringen av ärenden, vilket kan få till följd att både åklagare och polis tror att det är den andra som har "bollen". Framförallt uppstår dessa problem när ingen ännu är skäligen misstänkt i det aktuella ärendet.

På vägen hem köpte jag semlor till hela familjen men kvällen ägnade jag sedan åt personlig utveckling. Det är viktigt att förvalta sig själv på ett bra sätt, annars blir man varken till glädje för sig själv eller andra. Dessutom är det ju ett extra krävande år i år, som ställer stora krav på mental styrka och visionärt tänkande. När det gäller den fysiska styrkan, som ju är lika viktig för välbefinnandet, räknar jag med att träningen inför Vårruset och Vätternrundan ska vara tillräcklig.

Uppdaterad blogg

Så har jag då ännu en gång uppdaterat min blogg! Tiden går så fort! Här hittar du nu enkelt både min senaste film på Youtube och min (och An...