31 mars 2010

MOBBNING - ETT NYTT BROTT

Läste i Riksdag & Departement att antalet anmälningar om kränkningar eller mobbning har mer än fördubblats mellan 2003 och 2009 enligt Barn- och elevombudet och Skolinspektionen. Förra året tog de emot 603 anmälningar, en ökning med 14 procent jämfört med 2008. Det aktuella Bjärsta-fallet väcker ju onekligen många starka känslor i hela vårt land.

Men hur svårt kan det egentligen vara? Vi i Sverige har synpunkter på att krig skördar offer i andra länder men fortfarande skördar mobbningen offer på våra egna skolor och arbetsplatser. När jag hade förmånen att få vara med i Folkpartiets rättspolitiska grupp förra året förde jag fram ett förslag om att införa mobbning som ett nytt brott efter samma modell som fridskränkningsbrotten. I höstas fick jag igenom förslaget på vårt landsmöte. Nu ser jag fram emot en lagtext med följande ungefärliga lydelse:

"Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6 kap brottsbalken mot en skolkamrat, arbetskollega eller liknande döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för mobbning till fängelse, lägst sex månader och högst sex år."