24 mars 2010

NATIONELL KONFERENS OM FÖRÄLDRASTÖD I JÖNKÖPING

Det här är en ytterst angelägen konferens! Till vardags arbetar jag som åklagare med övergrepp mot barn, både i form av våld och sexuella övergrepp. Jag har sett att flera av gärningsmännen är föräldrar med psykiska problem av varierande grad. Några av föräldrarna har själva utsatts för brott som barn, några är präglade av trauman från krig, andra har depressioner, några har psykiska svagheter som inte är diagnostiserade. Barnen till dessa föräldrar lider.

Jag skulle vilja berätta för er om min vän Matilda. Matilda, som egentligen heter något annat, är idag i 60-årsåldern. För 8 år sedan skrev hon två böcker om sin barndom som heter Pappas flicka, under pseudonymen Matilda Valfridsson.

I 11-års åldern får Matilda veta att hennes mamma lider av en svår form av tvångsneuros. Hon skriver bland annat att "Inga klockor i huset får slå, ingen får gå över trösklarna utan att hon håller andan under tiden, och de andra blir ombedda att gå över trösklarna ibland 25 gånger då det "blev fel" för henne. Hon kan stå och tvätta sig i timmar..." "Till slut blir Matilda riktigt arg på sin mamma och hon säger till henne att hon tycker att hon ska sluta upp med sina dumheter. Det är så barnet Matilda ser på saken."

Matildas mamma åker ut och in på den psykiatriska kliniken.
När Matilda är i 40-årsåldern påstår mamman att det är hennes fel att hon blivit sjuk. "Matilda hade varit ett så elakt barn. Mamman ville nu att Matilda skulle be om förlåtelse så skulle hon bli frisk igen"

Det är viktigt att barn som har en psykiskt sjuk förälder uppmärksammas tidigt eftersom barnen riskerar sin psykosociala hälsa om de inte får det stöd de behöver. De behöver kunna uppleva tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull. De löper också en påtaglig risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp.

Om den här konferensen kan bidra till att det blir färre Matildor som slipper plågas av mardrömmar, dålig självkänsla, sönderspända muskler eller förtidspension så skulle det innebära en stor glädje både för mig och Matilda men framförallt för många barn i hela Sverige.