29 mars 2010

STRATEGI OCH MANIFEST

Förmiddagen tillbringade jag i hovrätten med ett mål om hustrumisshandel och hot. Eftermiddagen spenderade jag hos landshövdingen för att förbereda kommande Jämställdhetsdiskussioner på tre olika bibliotek i länet och för att diskutera lämpliga medlemmar i det blivande Strategirådet för jämställdhet. På seneftermiddagen ringde en socialdemokrat och uttryckte sin uppskattning för mitt initiativ att kriminalisera mobbning. En intressant dag :)

Kvällen har jag ägnat åt delar av Folkpartiet liberalerna i Jönköpings valmanifest. På onsdag ska FP:s välfärdsteam träffas och slipa på skrivningarna. Aktivitet med Barbro Westerholm för att uppmärksamma en av mina hjärtefrågor i manifestet är bokad sedan länge, det ser jag verkligen fram emot! Överhuvudtaget känner jag mig mycket nöjd med arbetet med manifestet. Det är väl genomarbetat, noga förankrat och synnerligen liberalt!