20 april 2010

ETT OFFENSIVT PRESIDIUM

Jönköpingsborna bör bli mer medvetna om möjligheterna att följa kommunfullmäktiges sammanträden. Vi i kommunfullmäktiges presidium har tagit initiativ till ett par stora investeringar när det gäller sändningen av sammanträdena. Dels voteringsanläggningen, vars syfte framförallt är att registrering av närvaro och omröstningar ska gå smidigt och som också lett till att namn på talarna syns i bild. Dels websändningen, som inneburit en helt ny möjlighet att ta del av sammanträdena, helt eller delvis.

För att ta reda på om investeringarna har ökat intresset hos invånarna har vi i presidiet nyligen tagit del av tillgänglig statistik. Det visade sig att det i förhållande till kommunens storlek är ganska få personer som hittills utnyttjat möjligheten att se websändningarna. Presidiet har därför tagit hjälp av informationsavdelningen på Stadskontoret. Det har bl a föranlett att det numera läggs ut en blänkare på kommunens hemsida den dagen som fullmäktigesammanträdet sänds. Framöver ska websändningen också framhävas i kungörelserna.

Presidiet har dessutom beslutat sig för att fr o m maj och året ut testa att marknadsföra sammanträdena i TV4. Tisdagar, onsdagar och torsdagar under de veckor som sammanträdena hålls kommer det sändas ett antal korta reklamfilmer. Upplägget är ännu inte bestämt men det ska vara fokus på de ärenden som kommer att behandlas under kommun-fullmäktiges sammanträden och det kommer därför vara olika filmer varje månad. I början av 2011 ska marknadsföringen sedan utvärderas.