26 april 2010

FINNS DET 150 PERS SOM VILL DAGPENDLA HIT FRÅN STOCKHOLM?

Under lunchen var jag med på ett möte med SJ. Som några av er kanske minns kontaktade hovrättspresidenten Kathrin Flossing mig strax före jul och påtalade att både domstolar och andra myndigheter i Jönköping förlägger många möten och utbildningar till andra orter beroende på att det inte går några direkttåg från Stockholm till Jönköping på morgonen och hem igen på seneftermiddagen. Hon uppgav också att de dåliga tågförbindelserna försvårar rekryteringen av personer som behöver pendla därför att de varken kan eller vill flytta hit.

Jag kontaktade därför stadsdirektören som i sin tur tog upp frågan med kommunstyrelsens ordförande. Därefter behandlades frågan i ledningsutskottet och stadsdirektören fick i uppdrag att uppvakta SJ i frågan. Flera andra myndigheter visade sig ha samma åsikter och därför bjöds Elmia, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Företagarna m fl in till mötet.

Lunchmötet hölls i en positiv anda och resulterade i att en arbetsgrupp ska tillsättas som ska fortsätta diskussionerna, att SJ ska ta fram någon form av formulär för bedömning av resenärsunderlaget och att samtliga idag närvarande myndigheter ska undersöka hur stor efterfrågan är inom deras områden. Om åtminstone 150 personer är beredda att pendla dagligen från Stockholm till Jönköping och hem igen samma dag finns det, som jag uppfattade det, goda möjligheter att sätta in ett X2000 fr o m december 2011.