16 april 2010

NYÅRSDAGEN FIRAS ÄVEN I JÖNKÖPING 2011

Läste i Jönköpingsposten att Jönköpingsborna får åka till Huskvarna för kommunens officiella nyårsfirande nästa år. Det var en av de stora nyheterna när planerna för Huskvarnas 100-årsjubileum presenterades av Jubileumskommittén under onsdagskvällen.

Av artikeln kunde man lätt få uppfattningen att nyårsfirandet i Rådhusparken skulle flyttas till Huskvarna. Men kommun-fullmäktiges presidium, som ansvarar för nyårsfirandet i Jönköping, hade sammanträde idag. Vi beslutade att även nästa år ha ett nyårsfirande i Rådhusparken i Jönköping för att upprätthålla en då 27-årig tradition.

Kommunfullmäktiges presidium gläds åt att uppmärksamma och fira Huskvarnas 100-årsjubileum och deltar gärna i ett nyårsfirande med guldkant i Huskvarna. Om firandena dessutom sker vid olika tidpunkter kan kommuninvånarna fira dubbelt så mycket som vanligt och sprida ljus över båda kommundelarna!