26 maj 2010

FRAMTIDENS LIBERALA LEDARE

Idag höll jag och Magnus Olofsgård i en kväll för länets blivande liberala ledare. Ett härligt gäng! Deltagarna visade sig brinna för frågor om äldre, utsatta barn, skolan, drogproblem, psykiatrivård och kultur - en liberal buffé med synnerligen aktuella politiska ämnen!

Tillsammans diskuterade vi målbilder, politiska idéer och konkreta förslag för att kommunicera med kommuninvånarna. Vi pratade om synergieffekter av samtal, politiska förslag, insändare, flygblad, sociala medier mm. Vi var eniga om behovet av att hela tiden vara förankrad i sin personliga värdegrund, att följa sitt hjärta och att känna glädjen i det politiska arbetet.

Framförallt gladde det mig att se de inneboende möjligheterna hos deltagarna. Här finns det blivande kompetenta ledamöter till socialnämnden, kulturnämnden, skol- och barnomsorgsnämnden, landstinget mm. Här finns det liberaler med hjärtat på rätta stället och ett glödande engagemang. Jag hjälper gärna till på de sätt jag kan för att med hjälp av dessa folkpartister få en liberalare politik i hela Jönköpings län!!