24 maj 2010

HUR BLIR MAN EGENTLIGEN KOMMUNALRÅD?

På förekommen anledning kan det finnas skäl att förklara :) Det är naturligtvis inte riktigt så enkelt att väljarna genom kryss kan bestämma vem som ska bli kommunalråd. För att Folkpartiet i Jönköpings kommun ska kunna få en sådan post måste vi först och främst ingå i den politiska majoriteten. Därutöver krävs det nog att vi är ett av de tre största majoritetspartierna eftersom det för närvarande bara finns tre kommunalrådsposter till majoriteten. För vår del innebär det att vi måste bli större än Centerpartiet.

Därefter ska Folkpartiet avgöra vem man internt vill ha som kommunalråd. I det skedet spelar det naturligtvis stor roll hur många personkryss man fått, hur medlemmarna rangordnat kandidaterna på kommunlistan, vilken roll man har i partiet och hur mycket man bidragit till partiets verksamhet och valresultat. Slutligen är det också en fråga om att de tilltänkta majoritetsråden måste trivas med varandra.

För min del har jag, som bekant, en ambition att bli kommunalråd. Min arbetsinsats kan jag i mångt och mycket styra själv men ert förtroende kan jag bara ödmjukt be om. Genom att rösta på Folkpartiet visar ni väljare att ni vill ha mer liberal politik i Jönköpings kommun. Genom personkryssen visar ni dessutom vilka politiker ni har störst förtroende för och därmed vilka politiker ni vill ha på de högsta politiska posterna. Om jag och Folkpartiet får ert förtroende lovar jag att göra mitt allra bästa för Jönköpings kommun!