20 maj 2010

JAG HAR LYCKATS PÅVERKA REGERINGEN!

En av de frågor jag drev i rättspolitiska gruppen förra året var behovet av att se över preskriptionsreglerna för brott som ingår i grov fridskränkning resp grov kvinnofridskränkning. Dessa brott består av olika delbrott, och idag är det så att varje delbrott har sin egen preskriptionstid. Andra brott med samma straffskala som fridskränkningsbrotten har däremot en preskriptionstid på 10 år.

Det innebär t ex att olaga hot, ringa misshandel och ofredande inte kan åtalas efter 2 år och att misshandel av normalgraden inte kan åtalas efter 5 år ÄVEN om de ingår i en systematisk kränkning ägnad att skada offrets integritet och självkänsla. I många fall får det konsekvensen att åtal inte kan väckas för fridskränkning utan bara för ett par fristående brott. Det tycker jag är fel och i höstas fick jag igenom mitt förslag om utvärdering av preskriptionsreglerna på FP:s landsmöte.

Glädjande nog har FP nu lyckats få regeringen att den 12 maj besluta att den särskilda utredare som ska utvärdera tillämpningen av brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning särskilt ska undersöka vilka brottstyper som ingått vid utdömt ansvar för fridskränkningsbrott och hur reglerna om preskription påverkat detta. Med andra ord precis som jag önskade! Fick faktiskt beröm från FP för mitt initiativ häromdagen. Känns så härligt att kunna påverka!!