23 juni 2010

HUR KAN VI FÖRBÄTTRA FULLMÄKTIGEFILMEN?

Tittarsiffrorna på webben fortsätter att öka, om än inte i lika stor omfattning. Å andra sidan är det ju många som har börjat sin semester. Antalet tittare under dagens sammanträde var 76 % fler än under förrförra, innan marknadsföringsfilmerna började sändas. Ser fram emot en jämförelse av månadssiffror framöver, vilket nog ger en bättre bild. Skulle vara intressant att veta vad ni tycker om filmerna. I den andra filmen använde vi oss av rörliga bilder istället för stillbilder och dessutom infogades en textremsa för att fler skulle kunna ta del av innehållet. Vilka ytterligare förbättringar tycker ni att vi kan göra?