14 juni 2010

ÖKA TRYGGHETEN FÖR FUNKTIONSHINDRADE OCH ÄLDREFoto: Dag Jonasson

Idag ordnade FP ett lunchsamtal med Barbro Westerholm och mig på Coffehouse by George. Företrädare för flera organisationer deltog - bland andra SRF, FBU, SPF, Folkhälsoavdelningen, BOJ och HSO. Imorgon är det nämligen Världsdagen mot våld och övergrepp mot äldre. Därför tyckte vi att det var ett bra tillfälle att samtala kring hur vi kan öka tryggheten för funktionshindrade och äldre. Barbro, som är Folkpartiets talesperson i äldrefrågor, berättade att Tranås kommun kommit mycket långt i arbetet med dessa frågor.

Folkpartiet i Jönköping vill samla och öka kunskaperna om övergrepp i kommunen. Vi vill utveckla utbildningsprogram för berörda yrkegrupper och vi vill ha kampanjer för att väcka allmänhetens uppmärksamhet. Vi vill också inrätta en resursgrupp av tjänstemän dit personal och allmänhet kan vända sig för rådgivning i frågor som rör våld och övergrepp. En förebild är Kungsholmens "Värn för äldre och funktionshindrade" som funnits sedan 2003 och som inspirerats av en norsk organisation. Självklart borde Jönköping ligga lika långt fram som Tranås!!