10 juni 2010

PRESIDIET - BESÖK, BIDRAG, FILM, STATISTIK OCH FOTOGRAFERING

Vid förmiddagens möte med kommunfullmäktiges presidium hade vi flera besök, bl a av kommunrevisionen, kommunalrådet Mats Green, Högskolans koordinatorer och Rickard Blom. Vi diskuterade firandet av nationaldagen och nyårsdagen nästa år. Stämde också av det gångna årets mottagningar av internationella studenter. Så delade vi ut ett antal bidrag, bl a till Tabergsdalens Tennisklubb, Rädda Barnen och Vätterbygdens Dövas Förening. Vi fick äntligen förslag på en översyn av regelverket för kommunala högskolestipendier, framförallt en möjlighet att disponera stipendiebeloppet till annan fackhögskola om det saknas studentarbeten som uppfyller kriterierna. Lite avstämning också inför vår resa till Kuopio i augusti.

Nästa marknadsföringsfilm till kommunfullmäktige är i stort sett klar. Den här gången blir det Ann-Mari Nilsson och Elin Lagerqvist som informerar. Ser riktigt bra ut. Mer levande inslag, textremsa och en inbjudande avslutning. Presidiet gav idag Bo Henriksson i uppdrag att undersöka kostnaden för en statistikportal för kommunfullmäktige där man kan söka på ärenden, få upp alla inlägg för en talare, se statistik på vem som talar mest osv.

Nuvarande presidiets uppdrag går ut den siste oktober. Snart börjar det därför dra ihop sig till fotografering för mig men också för kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johansson liksom för de som tidigare varit ordförande men av olika skäl inte fotograferat sig. Fotografierna ska sedan sättas upp i Rådssalen, bredvid alla tidigare ordföranden. Inte illa, blir ett trivsamt minne av en ytterst givande tid!