13 augusti 2010

TRYGGARE SKOLA

Folkpartiet vill ha en skola där alla elever känner sig sedda, är trygga och mår bra. Det förutsätter ett välfungerande förebyggande arbete, till exempel genom en bra elevhälsa och insatser mot mobbning. Men lärarna måste också kunna sätta in åtgärder när elever inte följer reglerna – och involvera deras föräldrar. Dessutom måste de allra mest utsatta barnen i samhället få det stöd och den hjälp som behövs för att de ska klara sin skolgång.

I den nya skollagen stärks elevhälsan. Vi vill nu gå vidare genom att under nästa mandatperiod rikta ytterligare statsbidrag till elevhälsan. Fullt utbyggd innebär satsningen ett tillskott på en halv miljard per år vilket omsatt i tjänster motsvarar ett tusen fler skolsjuksköterskor, skolläkare, skolkuratorer och skolpsykologer.

2006 tog regeringen initiativ till den största satsningen någonsin mot mobbning. Den inbegriper både pengar och skärpta befogenheter för skolledningarna. Folkpartiet vill fortsätta detta mycket viktiga arbete. Samtliga landets skolor ska ha en handlingsplan mot mobbning vars metoder ska bygga på vetenskaplig grund. Polisanmälan och inkopplande av socialtjänsten ska göras i större utsträckning. Vi vill också införa ett nytt brott, mobbning, efter samma modell som fridskränkningsbrotten.