30 september 2010

FÖRTROENDEVALD

Idag måste vi ha slagit rekord i kommunfullmäktige - mandatperiodens absolut kortaste möte, 50 minuter. Vi inledde med en tyst minut för vår saknade Magnus Poyato Dominguéz. Senare gav jag och Nils-Erik Davelid bakgrundsbeskrivningar till våra två motioner. Avslutningsvis sa jag några ord till Peter Persson som nu slutar som kommunalråd. Den 28 oktober leder jag kommunfullmäktiges sammanträde för sista gången, glöm inte titta då! Kvällens websändning ser du här!

När jag kom hem visade det sig att jag med posten fått ett mycket tjusigt brev, närmast ett diplom, för att jag utsetts till ersättare för riksdagsledamot. Känns riktigt bra!!