1 september 2010

SKOLMATEN

Skolmaten är jätteviktig för att våra barn ska orka vara aktiva och lära sig under en hel skoldag. En ny skollag har beslutats av riksdagen och ska börja gälla från och med den 1 juli 2011. Livsmedelsverket välkomnar att den nya skollagen ställer krav på att skolelevernas mat ska vara näringsriktig. Vad som är näringsriktigt framgår av de så kallade svenska näringsrekommendationerna (SNR) som anger vad olika åldersgrupper och kön behöver i form av energi, näring, vitaminer och mineraler.

Organisationen ”Skolmatens vänner" har tillsammans med Livsmedelsverket tagit fram ett betygssystem för maten i svenska skolor och förskolor. På listan finns 38 punkter och 31 av dem ska uppfyllas för att skolan ska få högsta betyg, MVG. En av punkterna gäller hur god maten är och för att få veta det ska skolorna dela ut elevenkäter. 40 skolor och 105 förskolor i Sverige har i nuläget certifierats och fått MVG för sin skolmat .

I Jönköping har Österängsskolan, Hagens förskola och Vättersnäs förskola-fritidshem fått MVG. Det är min ambition att fler skolor och förskolor i Jönköping ska få högsta skolmatsbetyg nästa år! Skolmaten bör inte serveras för tidigt på dagen, det ska finnas flera rätter att välja på, en omväxlande salladsbuffé och en trivsam och lugn miljö att äta i. Dessutom tycker jag att det ligger mycket i Skolmatens vänners förslag om att man borde vara utbildad kock för att jobba i ett skolkök, så är det inte i dag.