22 september 2011

VÄTTERN OCH GLÄDJETJUVEN

Större delen av dagen har jag ägnat åt "Rundabordsdiskussioner om utveckling av området runt Vättern" i Fjällstugan som Vätternrundans ledning bjudit in till. Från kommunen deltog jag, Birgit Sievers och Helena Nordström. Det var ett tjugotal mycket positiva människor som samlades och det känns som om tiden verkligen är inne för en utveckling både av Vätternrundan och av omgivningarna kring Vättern.

Under eftermiddagen åkte jag sedan vidare till Eksjö där jag deltog i Eksjö Animation Festival genom att hålla ett föredrag om bakgrunden till Glädjetjuven. Pär Berg berättade om hur animationen gått till och så visade vi förstås filmen. Ser nu fram emot Studieförbundet Vuxenskolans ansökan till Allmänna Arvsfonden om bidrag för att sprida Glädjetjuven i hela landet nästa år!