16 november 2011

BILDER FRÅN SPELNINGEN MED STONE FREE



Foton: Eva Styffe Heinpalu


Foto: Olle Assarsson, JNytt