9 oktober 2012

JÖNKÖPINGSKULTURENS ANSEENDE ÖKAR

Enligt delårsrapporten jan-aug 2012 ger 53 % av invånarna i Jönköpings kommun betyget 8 eller högre på en tiogradig skala på frågan "Hur ser du på tillgången till kulturevenemang?" Resultatet överstiger vårt mål med inte mindre än 7 %. Sedan 2008 har resultatet varit 44 % som högst. Målet för 2012 sattes därför till 46 % och åren därefter till 47 %. Verkligen mycket glädjande att invånarnas nöjdhet ökat så dramatiskt redan! Är övertygad om att Spira är en stark bidragande faktor men nöjdheten ökar även med bibliotek resp utställning/konst.
Av Medborgarundersökningen 2012 kan man konstatera följande avseende kulturen:
  • Nöjdheten med såväl bibliotek som utställning/konst och teater/konserter har ökat det senaste året, om än marginellt (med mellan 0,1-0,4 i index)
  • Nöjdheten i Jönköping är högre (index 71) än i genomsnittet av de 115 jämförda kommunerna (61). 
  • Kvinnor är mer nöjda än män (betygsindex 74 mot 68). 
  • Invånarna mest nöjda i åldern 18-24 år resp 75 år eller äldre.
  • Av 14 jämförda verksamheter är medborgarna mest nöjda med vatten och avlopp (index 83), räddningstjänsten (index 79) och kulturen (index 71).