23 mars 2013

KKN, MR och FP

Under torsdagsförmiddagen och hela fredagen deltog jag i årets kulturting. Mest inspirerande var nog att lyssna på det folkpartistiska kommunalrådet Elisabeth Gunnars och hennes kulturstrateg Carl Oscar Törnros som berättade om hur de lyft kulturen i Österåker! I övrigt talade bland andra Johanna van Antwerpen, Mian Lodalen och Tobias Nielsén. Stort fokus på kreativa och kulturella näringar (KKN).
På torsdagseftermiddagen deltog jag i ett möte om mänskliga rättigheter. Det blev i förra veckan klart att Jönköping får arrangera MR-dagarna 2017 och att vi redan 2014 avser att ordna ett mindre MR-event. Därför möttes idag företrädare för MR-dagarna, kommunen och en mängd ideella organisationer för en inledande diskussion om upplägg och innehåll.Idag var det årsmöte med Folkpartiets länsförbund i Eksjö. En väldigt stor uppslutning! Magnus Olofsgård omvaldes till ny ordförande. Mötet enades också om provval och öppna nomineringar.

Uppdaterad blogg

Så har jag då ännu en gång uppdaterat min blogg! Tiden går så fort! Här hittar du nu enkelt både min senaste film på Youtube och min (och An...