27 januari 2014

Vardag

Så var då arbetsveckan igång igen. Inledde med möte med Ledningsutskottet där vi fick besök av Posten samt information om förslag på överförmyndarsamarbete med Habo och Mullsjö. Sedan styrelsemöte med Destination Jönköping AB där vi beslutade om budget och verksamhetsplan mm. Lunch på egen hand på Bernards. Ägnade eftermiddagen åt att bl a förbereda morgondagens dialog med Länsmuseets stiftare samt kallelsen till nästa veckas sammanträde med Jämställdhets- och integrationsutskottet. Avslutade med gruppmöte med Folkpartiet. Har nu ägnat ett par timmar åt mail för att återfå kontrollen över min mailbox...