4 december 2014

Ge mig möjligheten att göra skillnad!

Så det kan bli. Egentligen var jag ju ganska nöjd med hur mitt liv var tänkt att gestalta sig efter årsskiftet. 75 % som relationsvåldsspecialist och 25 % som politiker med fokus på personalfrågor och rättspolitik. Men beslutet om nyval och den politiska reaktionen på mitt förslag om byte av partiledare ändrade allt. Jag var nog inte riktigt beredd på medias stora intresse eftersom jag knappast är den första som föreslår detta. Min tanke var faktiskt aldrig att få personlig uppmärksamhet utan att i tid få igång den interna debatt som borde ha väckts efter valet, för FP:s framtid. Mina egna politiska uppdrag skulle ju knappast påverkas av ett nyval till riksdagen.

Jag har emellertid fått motta en mängd kritiska och otrevliga synpunkter på mina, som jag tyckte, balanserade tankar. Jag har också mottagit flera uppmuntrande mail och fått höra att jag är modig som säger vad jag tycker. Att man i dagens politiska läge ska bli tilltalad på detta sätt gör att jag förstår att många tycker att det är modigt att vara ärlig. Vart är vi på väg? Ska vi inte få uttala våra politiska åsikter offentligt? Jag har inget emot att andra tycker annorlunda och jag uppskattar verkligen sakliga kommentarer men jag kan inte acceptera det politiska klimat som uppenbarligen råder i sociala medier.

Under förmiddagen bestämde jag mig därför för att satsa på att komma in i riksdagen, efter att ha fått klartecken från min tålmodige man :) Uppenbarligen behövs det öppna, ärliga och modiga politiker. Uppenbarligen behöver det politiska taket höjas. Uppenbarligen saknas det en reell vilja till förnyelse. Jag kommer därför inte bara kampanja för Folkpartiets politik utan också, med en helt annan intensitet än tidigare, vädja till väljarna att kryssa just mig, att ge mig möjligheten att göra skillnad!

Uppdaterad blogg

Så har jag då ännu en gång uppdaterat min blogg! Tiden går så fort! Här hittar du nu enkelt både min senaste film på Youtube och min (och An...