4 maj 2016

Mitt tal vid nyinvigningen av Stadsbiblioteket

Jag är så stolt över att få vara med om den här invigningen.
För det här är BÅDE en nyinvigning av vårt älskade Stadsbibliotek OCH en invigning av ett QulturCentrum.

Förra mandatperioden var jag kommunalråd med ansvar framförallt för kulturen men jag var också ordförande i Länsmuseet och i Arkivförbundet. I det första kommunprogram som jag fick vara med om att skriva, som gällde under 2011-2014, skrev vi i den dåvarande politiska majoriteten (Alliansen och MP) bland annat in att vi ville att våra bibliotek skulle vara moderna informationscentra och mötesplatser. Så var det inte då, 2011.

2013 bestämde vi oss för att göra ett Kulturlyft i kommunen.
Trots att kommuninvånarna aldrig varit så nöjda med tillgången till kulturaktiviteter som då och trots att de i snitt var mer nöjda än invånarna i alla de andra kommuner som var med i SCB:s undersökningar. För vi i den politiska majoriteten hade högre kulturella ambitioner, vi ville att Jönköpings ställning som ett regionalt kulturcentrum skulle säkerställas och att vårt kulturella anseende skulle öka. Och vi gjorde därför den bredaste satsningen någonsin i vår kommun.

En av de största kultursatsningar vi beslutade om var att det här huset, vårt ”Arkiv/biblioteks- och museihus”, skulle utvecklas till ett QulturCentrum (QC, som vi gillade att kalla det).

Arkivhuset invigdes ju 2010 och Länsmuseet renoverades 2011-13. Nu ville vi forma huset till en helhet - till en tillgänglig, välkomnande och kulturell mötesplats som i mycket större utsträckning än då inbjöd till aktivitet och användande av vårt kulturarv. Vi ville modernisera Stadsbiblioteket (som inte renoverats särskilt mycket sedan invigningen 1969) och öka samarbete med länsmuseet och stadsarkivet. Detta hus är ju faktiskt länets viktigaste fysiska skyltfönster för kulturarvsfrågor och en enastående resurs.

Från politikens sida har vi också varit tydliga med att kommunen ska samarbeta ännu mer med kommunens invånare än tidigare. I arbetet med detta QC önskade vi så mycket inflytande från allmänheten som möjligt. Det tydligaste beviset på det är alla mysiga krypin och trevliga sittplatser som efterfrågades av många besökare.

Länsmuseet och Arkivet har också varit delaktiga, bland annat i utformningen av huvudentrén och med att tydliggöra entrén till den stadshistoriska utställningen. Jag tycker att vi verkligen har lyckats skapa en bättre helhet mellan arkiv, bibliotek och museum.

Med denna nya inredning och struktur tycker jag att biblioteket uppgraderats till dagens och framtidens biblioteksverksamhet. Precis som vi menade i kommunprogrammet 2011.

Vi politiker älskar bibliotek. Det nya biblioteket i Bankeryd, som invigdes förra året, har blivit en succé och nästa år är det dags för Huskvarnas bibliotek att flytta in i splitter nya, moderna lokaler. Och enligt det nuvarande kommunprogrammet ska även Norrahammars bibliotek flytta in i nya lokaler under mandatperioden.

MEN, det finns bara ETT QulturCentrum som det ni just nu står i!! Jag hoppas att ni blivit lika förälskade som jag!

Jag vill avsluta med att tacka alla som medverkat till denna fantastiska förvandling - tjänstemän, medborgare och politiker. Ni har gjort ett fantastiskt jobb!! Ni har tillsammans skapat ett modernt QulturCentrum i Jönköping.
Uppdaterad blogg

Så har jag då ännu en gång uppdaterat min blogg! Tiden går så fort! Här hittar du nu enkelt både min senaste film på Youtube och min (och An...